• Klímás kérdése van? Telepítést is szeretne?
  • Hívjon minket!+36 30 26 05 756
  • Nyitvatartás: Hétfő - Péntek: 08:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap: zárva

Immergas exa hibakódok

Immergas Exa hibakódok

Igénybejelentő űrlap

+36 (30) 260 57 56
Hibakód Jelzett meghibásodás Ok A kazán állapota / megoldás
e01 Gyújtáshiba miatti leállás A  kazán  nem  kapcsolódik  be  az  előre  meghatározott  idő  alatt  a  fűtés beindításakor vagy használati melegvíz-előállításakor. Az első bekapcso- láskor vagy hosszabb üzemen kívüli időszakot követően a leállás miatt beavatkozásra lehet szükség. Nyomja  meg  a  Reset  (1)  (visszaállítás) gombot
e02 Biztonsági határoló termosztát beavat- kozása miatti leál- lás (túlmelegedés) A normál működés során, ha egy meghibásodás következtében túlmele- gedés lép fel, a kazán túlmelegedés miatt leáll. Nyomja  meg  a  Reset  (1)  (visszaállítás) gombot
e03 Égéstermék hőmér- séklet termosztát leállása A normál működés során, ha egy meghibásodás következtében az égés- termék túlmelegszik, a kazán túlmelegedés miatt leáll. Nyomja  meg  a  Reset  (1)  (visszaállítás) gombot
e04 Érintkező ellenállás hibája A  vezérlő  a  gázszelep  rendellenes  gázellátását  érzékeli.  Ellenőrizze  a vezérlő bekötését. (ezt az üzemzavart a kazán csak kérésre ellenőrzi és jeleníti meg). Nyomja  meg  a  Reset  (1)  (visszaállítás) gombot
e05 Előremenő fűtővíz érzékelő meghibá- sodása A vezérlőpanel meghibásodást észlel az előremenő ág NTC érzékelőjében. A kazán nem indul be (1)
e08 Maximum számú hibatörlés A rendelkezésére álló hibatörlési kísérleteket már elhasználta. Figyelem: A meghibásodást egymást követően legfeljebb 5 alkalommaloldhatjafeltörlésgomb- bal, majd a funkció egy órára kikapcsol. Az egy óra leteltével ismét próbálkozhat 5 alkalommal. Ha a berendezést kikapcsolja, majd ismételten bekapcsolja, még 5-ször próbálkozhat
e10 A rendszerben a nyomás elégtelen A  fűtési  rendszerben  mért  nyomás  nem  elégséges  a  kazán  megfelelő működésének biztosítására. Ellenőrizze a kazán nyomásmérőjén, hogy a rendszer nyomása 1÷1,2 bar között van-e, és szükség esetén állítsa helyre a rendszer megfelelő nyomását
e11 Égési levegő / égéster- mék nyomáskapcsoló meghibásodása A ventilátor bekapcsolt állapotában az égési levegő / égéstermék nyomáskapcsoló nem éri el a beállított értéket. A kazán nem indul be (1)
e12 Melegvíz tároló érzékelő meghibá- sodása (opciós) Ha a vezérlőpanel a tároló érzékelőjének meghibásodását érzékeli, a kazán nem képes használati melegvíz előállítására, (amennyiben a kazán csatla- koztatva van egy külső melegvíz tárolóhoz) és ezt a hibát a kijelzőn is jelzi. A  kazán  nem  állít  elő  használati  meleg- vizet (1)
e13 Égési levegő / égés- termék térfogatáram mérő határértéken kívüli értéket mér A ventilátor kikapcsolt állapotában az égési levegő / égéstermék ellenőrzés túl magas jelet olvas le (a nyomáskapcsoló érintkezői beragadtak) A kazán nem indul be (1)
e15 Konfigurációs hiba A  vezérlőpanel  meghibásodást  vagy  a  kazán  nem  megfelelő  bekötését érzékeli, ezért a kazán nem indul el. Amennyiben a megfelelő működés körül- ményeit  biztosítja,  a  kazán  a  reset  gomb megnyomása  nélkül  indul.  Ellenőrizze, hogy a kazán konfigurálása megfelelő-e (1)
(1) Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon az Immergas szakszervizhez.
e16 Ventilátor hiba A ventilátor elektromos vagy mechanikus meghibásodását jelzi. Nyomja  meg  a  Reset  (1)  (visszaállítás) gombot
e20 Lángérzékelési hiba (parazita láng) Az ellenőrző rendszer vagy a lángőr meghibásodását jelzi. Nyomja  meg  a  Reset  (1)  (visszaállítás) gombot
e23 Fűtési visszatérő érzékelőjének meg- hibásodása A vezérlőpanel meghibásodást észlel a visszatérő ág NTC érzékelőjében. A kazán nem indul be (1)
e24 Nyomógombok meghibásodás A vezérlőpanel a nyomógombok meghibásodását észleli. Amennyiben a megfelelő működés körül- ményeit  biztosítja,  a  kazán  a  reset  gomb megnyomása nélkül újraindul (1)
e25 Égéstermék hő- mérséklet határoló túlmelegedése Ha  a  vezérlőpanel  az  égéstermék  hőmérsékletének  gyors  emelkedését érzékeli (valószínűleg a keringtető szivattyú letapadása miatt, vagy mert a  kazán  hőcserélőjében  nincs  víz),  a  kazán  biztonsági  okoból  ennek következtében leáll. Nyomja  meg  a  Reset  (1)  (visszaállítás) gombot
e27 Elégtelen keringés Azt jelzi, hogy a kazán a főkörben lévő víz nem megfelelő keringetése miatt túlmelegedett; ennek több oka lehet:
-  a rendszer keringetése elégtelen; ellenőrizze, hogy a keringetés a fűtési rendszer elzáródása miatt nem szakad-e meg, és a rendszert teljesen légtelenítette-e;
-  a keringtető szivattyú letapadt - hívjon szakembert a keringtető szivattyú újraindításához.
Nyomja  meg  a  Reset  (1)  (visszaállítás) gombot
e29 Égéstermék hő- mérsékletérzékelő meghibásodása A vezérlőpanel meghibásodást észlel az égéstermék érzékelőjében. A kazán nem indul be (1)
e31 Távvezérlő jel hiba Ez akkor következhet be, ha a készüléket nem kompatibilis távvezérlőhöz csatlakoztatja, vagy ha a távvezérlő és a berendezés között megszűnik a kommunikáció. Szüntesse  meg,  majd  indítsa  újra  a  kazán áramellátását.  Ha  a  berendezés  az  ismételt begyújtást követően sem érzékeli a távvezérlőt, a kazán közvetlen üzemmódba kapcsol, tehát csak a berendezés vezérlőjén elhelyezett kez- előszervek aktívak. Ebben az esetben nem lehet bekapcsolni a ''fűtés'' funkciót (1).
e36 IMG Bus kommu- nikáció elvesztése Aztjelzi, hogyakazánközpontjában, azónákraosztottfűtésirendszerkártyáin(op- cionális)vagyazIMGBusonmegszakadazegyesalkatrészekközöttikommunikáció. A kazán nem kapcsolja be a fűtést (1)
e37 Alacsony tápfe- szültség Azt jelzi, hogy a készülék tápfeszültsége nem éri el a kazán megfelelő működéséhez szükséges szintet. Amennyiben a megfelelő működés körül- ményeit  biztosítja,  a  kazán  a  reset  gomb megnyomása nélkül újraindul (1)
e38 Lángjelzés elvesz- tése Azt jelzi, hogy a kazán megfelelően be van kapcsolva, és az égő hirtelen kialszik.  A  kazán  megpróbálja  újra  begyújtani  a  égőt,  és  visszaállítani a  működési  körülményeket,  és  amennyiben  a  megfelelő  működések helyre állnak, a kazán magától újraindul (ezt a hibaüzenetet csak a menü "Információs" almenüjének a hiba listájának ellenőrzésekor veheti észre). Amennyiben a megfelelő működés körül- ményeit  biztosítja,  a  kazán  a  reset  gomb megnyomása nélkül újraindul (1)
e43 Folyamatos láng- jelzés elvesztése következtében a berendezés leáll Ez akkor következik be, ha előre meghatározott időn belül a láng 3 egymást követő alkalommal kialszik - „Lángjel elvesztése (38)”. Nyomja meg a Reset (visszaállítás) gombot, a kazán ventilátor-utóműködés ciklust indít be mielőtt újraindulna. (1)
e44 A gázszelep ösz- szesített maximális nyitási ideje, meg- haladta a megenge- dett értéket, ezért a kazán leáll. Azt jelzi, hogy a gázszelep a normális működéshez szükségesnél hosszabb ideig marad nyitva anélkül, hogy a kazán bekapcsolna. Nyomja  meg  a  Reset  (1)  (visszaállítás) gombot
e45 ΔT nagy Ha a kártya a ΔT hirtelen és nem indokolt emelkedését érzékel,i a fűtőkör előremenő és visszatérő ágainak érzékelői között, a kazán korlátozza az égő teljesítményét, hogy elkerülje az egységben a kondenzvíz keletkezése miatt bekövetkezett károkat. Amint a ΔT visszaáll normál értékre, a kazán is vissza áll normál működésre. Ellenőrizze, hogy a rendszerben kering-e a víz, hogy a keringető szivattyú konfigurá- ciója megfelel-e a rendszer szükségleteinek, valamint  a  visszatérő  ágban  elhelyezett érzékelő (1) megfelelően működik-e
e46 Alacsony hőmér- séklet termosztát (opciós) beavat- kozása A normál működés során ha valamely meghibásodás miatt az alacsony hőmérsékletű előremenő cső túlmelegszik, a kazán leáll. Amikor  a  hőmérséklet  eléri  a  megfelelő szintet, a törlés gomb megnyomásával újra- indíthatja a termosztátot (lásd a vonatkozó használati utasítást) (1)
e47 Égő teljesítményé- nek korlátozása Ha az égéstermék hőmérséklete túl magas, a kazán csökkenti a leadott teljesítményt a meghibásodások elkerülése érdekében. (1)
e49 A visszatérő kör érzékelőjén mért magas hőmérséklet miatti leállás Akkor következik be, ha a hőcserélő visszatérő ágában a hőmérséklet túl magasra emelkedik. Ellenőrizze a keringető szivattyú és a vál- tószelepek megfelelő működését. A kazánt a  Törlés  (C)  gomb  (1)  megnyomásával indíthatja újra
(1) Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon az Immergas szakszervizhez.