• Klímás kérdése van? Telepítést is szeretne?
  • Hívjon minket!+36 30 26 05 756
  • Nyitvatartás: Hétfő - Péntek: 08:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap: zárva

Bosch Condens 2300 W hibakódok , Bosch 2300 kondenzációs kazán hibakódok

Bosch Condens 2300 W hibakódok

Kondenzációs gázkészülék

GC2300W 24/30 C

Üzemi és hibajelzések táblázata

 

Zavar- kód

Zavar- osztály

Leírás

Elhárítás

200

O

A készülék fűtési üzemmódban van.

201

O

A készülék melegvíz termelő üzemmódban van.

202

O

A készülék a kapcsolás-optimalizálási programban van: Az égő újbóli bekapcsolásához tartozó időintervallum még nincs elérve (à 3-

b2 szervizfunkció).

203

O

A készülék üzemkész állapotban van, hőigény

nincs.

204

O

Az aktuális előremenő hőmérséklet magasabb, mint az előírt előremenő hőmérséklet. Az égő

lekapcsolt.

208

O

A készülék kéményseprő üzemmódban van. 30 perc elteltével a kéményseprő üzemmód

automatikusan inaktiválódik.

214

V

A ventilátor lekapcsol a biztonsági idő alatt.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a ventilátort.

►   Ellenőrizze a hálózati feszültséget.

224

224

B V

Kioldott a füstgáz hőmérséklet határoló vagy a hőcserélő blokk hőmérséklet határolója.

Ha a blokkoló zavar hosszabb ideig fennáll, akkor a blokkoló zavar reteszelő zavarrá válik.

►   Ellenőrizze a fűtőkörben a szelepállást, szükség esetén nyissa ki a szelepet.

►   Ellenőrizze a víznyomást, szükség esetén töltsön utána vizet addig, amíg el nem éri az előírt nyomást.

►   Ellenőrizze a hőcserélő blokk hőmérséklethatárolóját és a csatlakozókábelt szakadás szempontjából, szükség esetén cserélje ki őket.

►   Ellenőrizze a füstgáz hőmérséklethatárolóját és a csatlakozókábelt szakadás szempontjából, szükség esetén cserélje ki őket.

►   Légtelenítse a készüléket a 4-A1 szervizfunkcióval (à. 32. oldal).

227

227

B V

A lángot nem sikerült felismerni.

A 5. gyújtási kísérlet után a blokkoló üzemzavar reteszelő zavarrá válik.

►   Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a gázcsap.

►   Ellenőrizze a gázcsatlakozási nyomást.

►   Ellenőrizze az ionizációs jelet.

►   Ellenőrizze a hálózati csatlakozót.

►   Ellenőrizze a gyújtókábelt és az elektródát, szükség esetén cserélje ki őket.

►   Ellenőrizze a füstgázrendszert, szükség esetén végezzen tisztítást vagy javítást.

►   Ellenőrizze, szükség esetén korrigálja a gáz-levegő arányt.

►   Tisztítsa meg a hőcserélő blokkot.

►   Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

►   Ellenőrizze és adott esetben korrigálja az égőbeállítást.

228

V

A lekapcsolt égő ellenére van lángjel.

►   Ellenőrizze, hogy van-e láng.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az elektródákat és a csatlakozókábelt.

►   Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a készülék-elektronikát.

 

 

Zavar- kód

Zavar- osztály

Leírás

Elhárítás

229

B

Égőüzem közben kialudt a láng.

►   Ellenőrizze, szükség esetén nyissa ki a főelzáró szerelvényt.

►   Ellenőrizze, szükség esetén nyissa ki a készülék elzárócsapját.

►   Mérje meg a gáz csatlakozási nyomását névleges hőterhelésnél. Szükség esetén állítsa le a készüléket, és ellenőrizze a gázvezetéket.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a felügyelő ionizációs elektródát és a csatlakozókábelt.

►   Mérje meg az ionizációs áramot.

►   Ellenőrizze a védővezető-csatlakozót a vezérlőkészülékben.

►   Ellenőrizze a gyújtóvezetéket sérülés szempontjából, szükség esetén cserélje ki.

►   Mérje meg a gázarmatúrán lévő biztonsági szelepek ellenállását, szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

►   Ellenőrizze az égő beállítási értékét névleges hőterhelésnél, illetve ellenőrizze a beszerelt égőfúvókákat.

►   Ellenőrizze az égő beállítási értékét a legkisebb teljesítménynél.

►   Ellenőrizze, szükség esetén építse át a füstgázrendszert.

►   Ellenőrizze az égésilevegő-ellátást.

►   Ellenőrizze a hőcserélő blokkot a füstgáz-oldalon lerakódások szempontjából, szükség esetén tisztítsa meg.

►   Ellenőrizze a kontaktvezeték-csatlakozót az égőburkolaton.

233

V

Zavar van a kódoló csatlakozónál vagy a készülék-elektronikánál.

►   Ellenőrizze, hogy van-e kódoló csatlakozó.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a készülék-elektronikát.

234

V

Elektromos zavar a gázarmatúránál.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a csatlakozó kábelt.

►   Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

235

V

Verziókonfliktus a készülék-elektronika és a kódoló csatlakozó között.

►   Ellenőrizze a készülék-elektronika és a kódoló csatlakozó szoftververzióját.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát vagy a kódoló csatlakozót.

237

V

Rendszerzavar.

►   Cserélje ki a kódoló csatlakozót.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

238

V

Hibás a készülék-elektronika.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

245

249

250

251

252

253

254

V V V V V V

V

Rendszerzavar a készülék-elektronikánál.

►   KI és BE kapcsolással indítsa újra a készülék-elektronikát.

►   Ellenőrizze az elektromos csatlakozókat.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

258

V

Belső hiba a vezérlőkészülékben.

►   KI és BE kapcsolással indítsa újra a vezérlőkészüléket.

►   Csatlakoztassa helyesen az elektromos csatlakozókat a vezérlőkészülékre.

►   Cserélje ki a vezérlőelektronikát.

259

262

263

V V V

Rendszerzavar a készülék-elektronikánál.

►   KI és BE kapcsolással indítsa újra a készülék-elektronikát.

►   Ellenőrizze az elektromos csatlakozókat.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

269

V

Lángőr.

►   KI és BE kapcsolással indítsa újra a készülék-elektronikát.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

273

O

Üzemmegszakítás: biztonsági ellenőrzés 24 óra

folyamatos üzem után.

275

O

Tesztelési kódoló csatlakozó felismerve.

306

V

A gáz lekapcsolása után: a vezérlés lángot ismer fel.

►   Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az elektródákat és a csatlakozókábelt.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

360

V

Hibás kódoló csatlakozó.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a kódoló csatlakozót.

362

V

Szerviz kódoló csatlakozó felismerve.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a kódoló csatlakozót.

363

V

Rendszerzavar a készülék-elektronikánál: hiba

az ionizációs jel tesztelésénél.

►   KI és BE kapcsolással indítsa újra, szükség esetén cserélje ki a készülék-

elektronikát.

364

V

EV2 mágnesszelep tömítetlen.

►   Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az elektródákat és a csatlakozókábelt.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

 

 

Zavar- kód

Zavar- osztály

Leírás

Elhárítás

365

V

EV1 mágnesszelep tömítetlen.

►   Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az elektródákat és a csatlakozókábelt.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

604

V

Rendszerzavar az égőautomatikánál.

►   KI és BE kapcsolással indítsa újra a készüléket.

►   Ha reset után is fennáll a zavar, akkor meghibásodott az égőautomatika és ki kell azt

cserélni.

815

R

Hibás a hidraulikus váltó hőmérséklet érzékelője.

►   Ellenőrizze az érzékelő-csatlakozást.

►   Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelőt, hogy nincs-e rossz beépítési pozícióban vagy

nincs-e eltörve.

1013

R

Maximális égési időpont elérve.

►   Ellenőrizze a kijelzett tároló-hőmérséklet elfogadhatóságát.

►   Ellenőrizze a dugaszolt összeköttetések és a kábelköteg érintkezését.

►   Cserélje ki a tárolóhőmérséklet-érzékelőt.

1017

R

Túl alacsony a víznyomás.

►   Ellenőrizze a víznyomást, szükség esetén töltsön utána vizet addig, amíg el nem éri az előírt nyomást.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a nyomásérzékelőt.

1021

R

Melegvíz hőmérséklet érzékelő hibás.

►   Ellenőrizze a csatlakozódugaszt, szükség esetén dugja be helyesen.

►   Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelő beépítési pozícióját, szükség esetén szerelje be helyesen az érzékelőt.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a hőmérsékletérzékelőt (à 43. tábl., 62. oldal).

►   Ellenőrizze a csatlakozókábelt szakadás vagy zárlat szempontjából, szükség esetén cserélje ki.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

1023

R

Az üzemeltetési időtartam, a standby-időt is

beleértve elérte a maximális értéket.

►   Végezze el az ellenőrzést, karbantartást.

1065

R

Hibás a nyomásérzékelő vagy nincs csatlakoztatva.

►   Ellenőrizze a csatlakozódugaszt, szükség esetén dugja be helyesen.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a nyomásérzékelőt.

►   Ellenőrizze a csatlakozókábelt szakadás vagy zárlat szempontjából, szükség esetén cserélje ki.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

1068

R

Hibás a külső hőmérséklet érzékelő vagy a lambda-szonda.

►   Szüntesse meg az érintkezési problémát.

►   Cserélje ki a lambda-szondát.

1073

R

Zárlatos az előremenő hőmérséklet érzékelő.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki az előremenő hőmérséklet érzékelőt.

►   Ellenőrizze a csatlakozókábelt zárlat szempontjából, szükség esetén cserélje ki.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

1074

R

Nincs jel az előremenő hőmérséklet érzékelőtől.

►   Ellenőrizze a csatlakozódugaszt, szükség esetén dugja be helyesen.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki az előremenő hőmérséklet érzékelőt.

►   Ellenőrizze a csatlakozókábelt szakadás szempontjából, szükség esetén cserélje ki.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

1075

R

Zárlat van a hőcserélő blokk hőmérséklet- határolójánál.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a hőcserélő blokk hőmérséklet-határolóját.

►   Ellenőrizze a csatlakozókábelt zárlat szempontjából, szükség esetén cserélje ki.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

1076

R

Nincs jel a hőcserélő blokk hőmérséklet- határolójától.

►   Ellenőrizze a csatlakozódugaszt, szükség esetén dugja be helyesen.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a hőcserélő blokk hőmérséklet-határolóját.

►   Ellenőrizze a csatlakozókábelt szakadás szempontjából, szükség esetén cserélje ki.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

2085

2908

V V

Belső hiba az égőautomatikában.

►   KI és BE kapcsolással indítsa újra a készüléket.

►   Ha reset után is fennáll a zavar, akkor meghibásodott az égőautomatika és ki kell azt

cserélni.

2910

V

Hiba a füstgázrendszerben.

►   Ellenőrizze, hogy van-e csatlakoztatva füstgázrendszer, szükség esetén szerelje fel a füstgázrendszert.

►   Ellenőrizze a füstgázrendszer szabad keresztmetszetét, szükség esetén távolítsa el

a lerakódásokat.

2915

V

Rendszerzavar a készülék-elektronikánál.

►   KI és BE kapcsolással indítsa újra a készüléket.

►   Ha reset után is fennáll a zavar, akkor meghibásodott az égőautomatika és ki kell azt

cserélni.

2920

V

Zavar van a lángőrnél.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az elektródákat és a csatlakozókábelt.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a készülék-elektronikát.

 

 

Zavar- kód

Zavar- osztály

Leírás

Elhárítás

2921

B

A készülék teszt-üzemmódban van (à 5. menü,

34. oldal).

2923

2924

V V

Rendszerzavar a készülék-elektronikánál.

►   KI és BE kapcsolással indítsa újra a készüléket.

►   Ha reset után is fennáll a zavar, akkor meghibásodott a készülék-elektronika és ki

kell azt cserélni.

2925

2926

V V

Rendszerzavar a készülék-elektronikánál.

►   Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a készülék-elektronikát.

2927

B

Gyújtás alatt nincs lángfelismerés.

►   Ellenőrizze, szükség esetén nyissa ki a főelzáró szerelvényt.

►   Ellenőrizze, szükség esetén nyissa ki a készülék elzárócsapját.

►   Mérje meg a gáz csatlakozási nyomását névleges hőterhelésnél. Szükség esetén állítsa le a készüléket, és ellenőrizze a gázvezetéket.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a felügyelő ionizációs elektródát és a csatlakozókábelt.

►   Mérje meg az ionizációs áramot.

►   Ellenőrizze a védővezető-csatlakozót a vezérlőkészülékben.

►   Ellenőrizze a gyújtóvezetéket sérülés szempontjából, szükség esetén cserélje ki.

►   Mérje meg a gázarmatúrán lévő biztonsági szelepek ellenállását, szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

►   Ellenőrizze az égő beállítási értékét névleges hőterhelésnél, illetve ellenőrizze a beszerelt égőfúvókákat.

►   Ellenőrizze az égő beállítási értékét a legkisebb teljesítménynél.

►   Ellenőrizze, szükség esetén építse át a füstgázrendszert.

►   Ellenőrizze az égésilevegő-ellátást.

►   Ellenőrizze a hőcserélő blokkot a füstgáz-oldalon lerakódások szempontjából, szükség esetén tisztítsa meg.

►   Ellenőrizze a kontaktvezeték-csatlakozót az égőburkolaton.

2928

2930

2931

2940

V V V

V

Belső hiba az égőautomatikában.

►   KI és BE kapcsolással indítsa újra a készüléket.

►   Ha reset után is fennáll a zavar, akkor meghibásodott az égőautomatika és ki kell azt cserélni.

2941

B

Túl alacsony a térfogatáram a hőtermelőben.

►   Ellenőrizze az előremenő hőmérséklet érzékelő csatlakozódugaszát, szükség esetén dugja be helyesen.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki az előremenő hőmérséklet érzékelőt.

►   Ellenőrizze a szivattyút blokkolás szempontjából, szükség esetén szüntesse meg a blokkolást.

►   Ellenőrizze, szükség esetén korrigálja a szivattyú beállításait.

►   Ellenőrizze a víznyomást, szükség esetén töltsön utána vizet addig, amíg el nem éri

az előírt nyomást.

2946

V

Hibás kódoló csatlakozó.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a kódoló csatlakozót.

2947

R

Szivattyú letapadás gátlás aktiválva.

A funkció automatikusan leállítja a szivattyút.

2948

B

Kis teljesítménynél nincs lángjel.

Átszellőztetés után az égő automatikusan újraindul.

►   Ellenőrizze a CO2-beállításokat.

2949

B

Nagy teljesítménynél nincs lángjel.

Átszellőztetés után az égő automatikusan újraindul.

►   Ellenőrizze az égő tömítéseit, szükség esetén cserélje ki őket.

►   Csökkentse a teljesítményt.

2950

B

Az indítási folyamat után nincs lángjel.

Átszellőztetés után az égő automatikusan újraindul.

►   Ellenőrizze, szükség esetén korrigálja a gáz-levegő arányt.

2955

B

A hőtermelő nem támogatja a hidraulikus

konfigurációhoz beállított paramétereket.

►   Ellenőrizze, szükség esetén korrigálja a hidraulikus konfigurációt.

2956

O

A hidraulikus konfiguráció aktiválva van a

hőtermelőn.

2957

2958

V V

Rendszerzavar a készülék-elektronikánál.

►   KI és BE kapcsolással indítsa újra a készülék-elektronikát.

►   Ellenőrizze az elektromos csatlakozókat.

►   Cserélje ki a készülék-elektronikát.

2959

2960

B

B

Rendszerzavar a készülék-elektronikánál.

►   Aktualizálja a kódoló csatlakozót.

2961

2962

V V

Nincs jel a ventilátortól.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a ventilátort.

►   Ellenőrizze a hálózati feszültséget.

 

 

Zavar- kód

Zavar- osztály

Leírás

Elhárítás

2963

R

A hőcserélő blokk hőmérséklet-határoló és az előremenő hőmérséklet érzékelő jele a megengedett tartományon kívül van.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a hőcserélő blokk hőmérséklet-határolóját.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki az előremenő hőmérséklet érzékelőt.

►   Ellenőrizze a csatlakozódugaszt, szükség esetén dugja be helyesen.

►   Ellenőrizze a csatlakozókábelt szakadás szempontjából, szükség esetén cserélje ki.

2964

B

Túl kicsi a térfogatáram a hőcserélő blokkban.

►   Ellenőrizze az előremenő hőmérséklet érzékelő beépítési pozícióját, szükség esetén szerelje be helyesen az érzékelőt.

►   Ellenőrizze a víznyomást, szükség esetén töltsön utána vizet addig, amíg el nem éri az előírt nyomást.

►   Ellenőrizze a szivattyút.

►   Ellenőrizze a fűtőkörben a szelepállást, szükség esetén nyissa ki a szelepet.

2965

B

Túl magas előremenő hőmérséklet.

►   Ellenőrizze a víznyomást, szükség esetén töltsön utána vizet addig, amíg el nem éri az előírt nyomást.

►   Ellenőrizze a szivattyút.

►   Ellenőrizze a fűtőkörben a szelepállást, szükség esetén nyissa ki a szelepet.

2966

B

Túl gyors az előremenő hőmérséklet emelkedése a hőcserélő blokkban.

►   Ellenőrizze a víznyomást, szükség esetén töltsön utána vizet addig, amíg el nem éri az előírt nyomást.

►   Ellenőrizze a szivattyút.

►   Ellenőrizze a fűtőkörben a szelepállást, szükség esetén nyissa ki a szelepet.

2967

B

Túl nagy a hőmérséklet-különbség az előremenő hőmérséklet érzékelő és a hőcserélő blokk hőmérséklet-határolója között.

►   Ellenőrizze az előremenő hőmérséklet érzékelő beépítési pozícióját, szükség esetén szerelje be helyesen az érzékelőt.

►   Ellenőrizze a víznyomást, szükség esetén töltsön utána vizet addig, amíg el nem éri az előírt nyomást.

►   Ellenőrizze a szivattyút.

►   Ellenőrizze a fűtőkörben a szelepállást, szükség esetén nyissa ki a szelepet.

2971

V

Túl alacsony az üzemi nyomás.

►   Légtelenítse a fűtési rendszert.

►   Ellenőrizze a víznyomást, szükség esetén töltsön utána vizet addig, amíg el nem éri az előírt nyomást.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a nyomásérzékelőt.

2972

V

Túl alacsony a hálózati feszültség.

►   Létesítsen a megfelelő feszültségellátást.

  1. tábl. Üzemi és hibajelzések

 

16.3         A kijelzőn nem megjelenő zavarok

 

Készülékzavarok

Elhárítás

Túl hangos égési zajok; morgó zajok

►   Ellenőrizze a gázfajtát.

►   Ellenőrizze a gázcsatlakozási nyomást.

►   Ellenőrizze a füstgázrendszert, adott esetben tisztítás vagy javítás végzése.

►   Ellenőrizze, szükség esetén korrigálja a gáz-levegő arányt.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

Áramlási zajok

►   Állítsa be helyesen, majd hangolja maximális teljesítményre a szivattyú-

teljesítményt vagy a szivattyú karakterisztikát.

A felfűtés túl sokáig tart.

►   Állítsa be helyesen, majd hangolja maximális teljesítményre a szivattyú-

teljesítményt vagy a szivattyú karakterisztikát.

Nincsenek rendben a füstgázértékek; túl magas a CO-tartalom.

►   Ellenőrizze a gázfajtát.

►   Ellenőrizze a gázcsatlakozási nyomást.

►   Ellenőrizze a füstgázrendszert, adott esetben tisztítás vagy javítás végzése.

►   Ellenőrizze, szükség esetén korrigálja a gáz-levegő arányt.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

Túl kemény, túl rossz a gyújtás.

►   Ellenőrizze a gázfajtát.

►   Ellenőrizze a gázcsatlakozási nyomást.

►   Ellenőrizze a hálózati csatlakozót.

►   Ellenőrizze a gyújtókábelt és az elektródát, szükség esetén cserélje ki őket.

►   Ellenőrizze a füstgázrendszert, adott esetben tisztítás vagy javítás végzése.

►   Ellenőrizze, szükség esetén korrigálja a gáz-levegő arányt.

►   Földgáz esetén: ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a külső gáznyom.szabályzót

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki az égőt.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a gázarmatúrát.

Kondenzvíz van a légszekrényben

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az előkeverőben lévő membránt.

A használati melegvíz nem éri el a kívánt hőmérsékletet.

►   Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki a turbinát.

►   Ellenőrizze, szükség esetén korrigálja a gáz-levegő arányt.

A melegvíz vételezési mennyiség nem éri el a szükséges értéket.

►   Ellenőrizze a lemezes hőcserélőt.

►   Ellenőrizze a hidegvíz-csőben lévő szitát.

Nincs működés, a kijelző sötét marad.

►   Ellenőrizze az elektromos huzalozást sérülés szempontjából.

►   Cserélje ki a hibás kábelt.

►   Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a biztosítót.

  1. tábl. Kijelzés nélküli zavarok